Kıbrıs - KKTC - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
Geri git   Kıbrıs - KKTC - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti > Kıbrıs'ta Eğitim > Kibris'da Eğitim

Kibrisda.com


Cevapla
Seçenekler
 
LinkBack Share Stil
Alt 03-10-2010, 08:00 AM   #1 (permalink)
Administrator
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Mesajlar: 234
Standart Kıbrıs Üniversiteleri DenklikDENKLİK
DENKLİK HAKKINDA
Kuruluş çalışmaları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan ve tüm programları bu kurul tarafından tanınan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bir devlet - vakıf üniversitesi olarak 26 yıldır öğrencilere İngilizce dilinde en iyi eğitim-öğretim olanaklarını sunmak için çalışmaktadır.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, ‘Kalitede Zirveye Tırmanış’ hedefiyle büyüme ve uluslararası arenada ki saygınlığını arttırma yolundaki çabaları doğrultusunda Üniversite’ye araştırma, eğitim ve toplum hizmeti konularında Avrupa ve Uluslararası bilim topluluğunun bir parçası olarak çok çeşitli fırsatlar yaratan Avrupa Üniversiteler Birliği’ne ( EUA), Uluslararası Üniversiteler Birliği’ne (International Association of Universities – IAU), Akdeniz Üniversiteler Topluluğu'na (CMU) ve İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu'na (FUIW) tam üye olduğunu belirtmekten ise ayrıca gurur duymaktayız.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin üye olduğu diğer kuruluşları görmek için [Linkleri sadece üyeler görebilir ].
ÖN LİSANS VE LİSANS DİPLOMA YÖK DENKLİK İŞLEMLERİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzlarında yer alan programlarından mezun olanların aldığı diplomalara, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmenliği'ne uygun olması kaydı ile T.C. Yüksek öğretim Kurulu'nca denklik belgesi verilir.
ÖN LİSANS VE LİSANS DENKLİK BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER
1. Denklik ve Pasaport başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulması. (Formlar; [Linkleri sadece üyeler görebilir ] adresinden temin edilebilir.)
2.Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı sureti ve fotokopisi,
3. Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi ile yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden , yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.)
4. Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
Önlisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini österen not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
5. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı türkçe tercümesi ve fotokopisi,
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
7. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin, ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.
8. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edilebilecek giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler,
9. ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar,ve orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp KKTC 'de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almayan ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan,öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ) , Abitur , Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ) , Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı,
10. Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,
11. 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf .
12. T.C. kimlik numarası .
13. TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS'ye başvurarak kurulumuza Toefl sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir .
Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin "İçişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık genel müdürlüğü ve il müdürlüklerinden
" alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 BİLKENT/ANKARA
BİLGİ İÇİN: Tel: (312) 298-7142
ÖNEMLİ NOT

1. Yükseköğretim kuruluna sunulan diploma asılları denklik işlemlerinin bitiminde başvuru formun ön yüzünde belirtilen tercih doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecek olup, diğer belgeler iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya büyükelçiliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazi halinde vekiline teslim edilmektedir.
2. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazı gönderilerek tamamlanmasi için süre verilir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.
Daha ayrıntılı bilgi [Linkleri sadece üyeler görebilir ] adresinden temin edilebilir.
BİLGİ NOTU
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlar Derneği (DAÜMED) mezunlarımıza Türkiye’de YÖK ile ilgili Denklik İşlemlerinde Yardımcı olmaktadır.
DAUMED
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlar Derneği
Sıraselviler Cad.No:7 kat:5 Taksim-İstanbul

Tel: 0212 2926630
Fax: 0212 2926631
Web: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]
e-mail: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]; [Linkleri sadece üyeler görebilir ]

DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) ile DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği ise YÖK denkliği ile ilgili KKTC’de yapılması gereken işlemler için öğrencilere yardımcı olmaktadırlar.
DAU - MİKA
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Tel: 0392 630 1596 – 630 2664 – 630 2673
Fax: 0392 630 1615
Web: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]
e-mail:
[Linkleri sadece üyeler görebilir ]
DAU Mezunları Dayanışma Derneği
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Tel: 0392 630 2664 – 630 2802
Fax: 0392 630 1615
Web: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]
e-mail:
[Linkleri sadece üyeler görebilir ]
YÜKSEKLİSANS DİPLOMA YÖK DENKLİK İŞLEMLERİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi programlarından mezun olanların aldığı diplomalara, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmenliği'ne uygun olması kaydı ile
T.C. Yüksek öğretim Kurulu'nca denklik belgesi verilir.
YÜKSEKLİSANS DENKLİK BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER
1. Denklik ve Pasaport başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulması. (Formlar; [Linkleri sadece üyeler görebilir ] adresinden temin edilebilir.)
2. Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı sureti ve fotokopisi,
3. Yurtdışından alınan lisans diplomaları için, daha önce denklik belgesi alınmamış ise Lisans diplomalarının denklik işlemleri için gerekli formun doldurularak formda belirtilen evrakların temini, daha önce denklik belgesi alınmış ise fotokopisi,
4. Yüksek Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
5. Yükseklisans öğrenimi süresince alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
6. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
7. Yüksek Lisans tezi aslı ve fotokopisi .
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
9. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya noter ya da Büyükelçiliklerimizce onaylanmış giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görülebileceği şekilde okunaklı pasaport örnekleri,
10. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler ve LES belgesi
11. Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,
12. 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf .
13. T.C. kimlik numarası
14. ÖSYM numarası.

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi, BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539, BİLKENT/ANKARA
BİLGİ İÇİN: Tel: (312) 298-7142

ÖNEMLİ NOT


1. Yükseköğretim kuruluna sunulan diploma ile Yüksek Lisans Tezi asılları denklik işlemlerinin bitiminde başvuru formun ön yüzünde belirtilen tercih doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecek olup, diğer belgeler iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya büyükelçiliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazi halinde vekiline teslim edilmektedir.
2. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazı gönderilerek tamamlanmasi için süre verilir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.
Daha ayrıntılı bilgi [Linkleri sadece üyeler görebilir ] adresinden temin edilebilir.
BİLGİ NOTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlar Derneği (DAÜMED) mezunlarımıza Türkiye’de YÖK ile ilgili Denklik İşlemlerinde Yardımcı olmaktadır.

DAUMED
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlar Derneği
Sıraselviler Cad.No:7 kat:5 Taksim-İstanbul

Tel: 0212 2926630
Fax: 0212 2926631
Web: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]
e-mail: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]; [Linkleri sadece üyeler görebilir ]

DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) ile DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği ise YÖK denkliği ile ilgili KKTC’de yapılması gereken işlemler için öğrencilere yardımcı olmaktadırlar.
DAU - MİKA
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Tel: 0392 630 1596 – 630 2664 – 630 2673
Fax: 0392 630 1615
Web: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]
e-mail:
[Linkleri sadece üyeler görebilir ]
DAU Mezunları Dayanışma Derneği
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Tel: 0392 630 2664 – 630 2802
Fax: 0392 630 1615
Web: [Linkleri sadece üyeler görebilir ]
e-mail:
[Linkleri sadece üyeler görebilir ]
kktc isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tag Ekle
denklik, kıbrıs, Üniversiteleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Kaya Artemis Hotel - Merit Hotel - Rocks Otel - Jasmine Court Otel - Malpas Otel - Dome Otel - The Savoy Ottoman Palace - Acapulco Hotel - Kıbrıs Kongre - Mercure Hotel - Kıbrıs Rent a Car

Şu Anki Saat: 09:08 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.0 Beta 1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
@kibrisda.com Uzantılı Ücretsiz Mail
Sign up
Check e-mail